Dober vodja ni tisti, ki zaposlenim zastavi visoke cilje, ampak tisti, ki jim pomaga priti tja.

Najdražje trženje in prodaja sta »od danes na jutri«, poslujte pametno – delajte z načrtom!

Dober vodja ni tisti, ki zaposlenim zastavi visoke cilje, ampak tisti, ki jim pomaga priti tja.

Najdražje trženje in prodaja sta »od danes na jutri«, poslujte pametno – delajte z načrtom!

Dober vodja ni tisti, ki zaposlenim zastavi visoke cilje, ampak tisti, ki jim pomaga priti tja.

Najdražje trženje in prodaja sta »od danes na jutri«, poslujte pametno – delajte z načrtom!

Kako narediti dober načrt trženja

in kako meriti, če vam to kaj prinaša

Kupci in trg se nenehno spreminjajo. Če želite povrniti investicijo v trženje – se mora spreminjati tudi vaš tržni pristop. Ali veste, kje boste letos dobili dovolj novih kupcev, večali nakup in lojalnost obstoječih strank tudi, če imate omejene resurse? Vam star produkt ne prinaša dovolj, čeprav počnete vse isto? Če je čas za spremembo je najbolje poklicati nekoga od zunaj, da vam pomaga narediti čisto sliko in zemljevid za naprej.

Kako narediti dober načrt trženja

in kako meriti, če vam to kaj prinaša

Kupci in trg se nenehno spreminjajo. Če želite povrniti investicijo v trženje – se mora spreminjati tudi vaš tržni pristop. Ali veste, kje boste letos dobili dovolj novih kupcev, večali nakup in lojalnost obstoječih strank tudi, če imate omejene resurse? Vam star produkt ne prinaša dovolj, čeprav počnete vse isto? Če je čas za spremembo je najbolje poklicati nekoga od zunaj, da vam pomaga narediti čisto sliko in zemljevid za naprej.

Delavnica: Strateški marketing – kje smo danes in kje bomo jutri

Delavnica za razvijanje prodajne poti za rast vašega podjetja!
Predvideno štev. udeležencev: do 10, običajno za vodstvene ekipe.

Sklop 3 STRATEŠKIH MARKETINŠKIH DELAVNIC na osnovi katerih pripravimo letno strategijo trženja in akcijski načrt:

  1. Vaša identiteta, blagovna znamka in kje ste: SWOT analiza vašega podjetja in blagovne znamke, 5 letna vizije razvoja – kje se vidite čez 5 let in kako bomo prišli tja (tržni cilji), kaj morate narediti za dosego ciljev, kateri so vaši top 5 izdelki sedaj in kateri bodo čez 5 let. Za katere izdelke porabite največ časa in kje je ROI najvišji, kdo je vaša konkurenca.
  2. Zaznana tržna priložnost in na koga ciljamo – kdo so vaši ciljni kupci, njihove bolečine/problemi, pričakovanja, analiza pojavljanja in nagovarjanja kupcev s strani konkurence, v čem bomo drugačni od konkurence, edinstveni, kakšne koristi, garancije jim zagotavljate – oblikovanje vaše konkurenčne ponudbe.
  3. Letni načrt tržnega komuniciranja je dejansko pot do cilja in opredeljuje, koga bomo nagovarjali, kako in kdaj. Načrt trženja določa po vsakem komunikacijskem kanalu kaj boste počeli npr.: katera promocijska gradiva potrebujete, kaj bodo vaši slogani, akcije pospeševanja prodaje, oprema prodajnih mest, če boste organizirali dogodke ali se udeležili sejmov, digitalni marketing in načrt osebne prodaje in neposrednega trženja, izgradnja baz in upravljanje odnosov s kupci, družbeno odgovoren marketing…

Oblikovan načrt trženja in strategija vam bosta dala jasno vizijo, kje ste danes, kam želite iti in kako boste tja prišli, kdo je odgovoren za izvedbo in koliko bo ta pot stala. Prav tako načrt zagotavlja merjenje učinkov vloženih sredstev in vam daje pregleden terminski načrt, do kdaj je potrebno kaj storiti..

REZULTAT

Z načrtnim pristopom k trženju in tržnemu komuniciranju boste optimizirali čas zaposlenih in vaš finančni vložek v prodajo in trženje Skozi strateško svetovanje in interaktivno delavnico boste izvedeli, kako vsako leto zastaviti in posodobiti vašo tržno strategijo. Hkrati pa bomo naredili enostaven, pregleden in učinkovit načrt trženja, ki ga boste lahko uporabljali vsak dan!

Zaposleni podjetja bodo na praktičnih primerih spoznali kako takšno strategijo pripraviti, tako da jo bodo zmožni vsako leto pripraviti tudi sami.

REZULTAT

Z načrtnim pristopom k trženju in tržnemu komuniciranju boste optimizirali čas zaposlenih in vaš finančni vložek v prodajo in trženje Skozi strateško svetovanje in interaktivno delavnico boste izvedeli, kako vsako leto zastaviti in posodobiti vašo tržno strategijo. Hkrati pa bomo naredili enostaven, pregleden in učinkovit načrt trženja, ki ga boste lahko uporabljali vsak dan!

Zaposleni podjetja bodo na praktičnih primerih spoznali kako takšno strategijo pripraviti, tako da jo bodo zmožni vsako leto pripraviti tudi sami.

REZULTAT

Z načrtnim pristopom k trženju in tržnemu komuniciranju boste optimizirali čas zaposlenih in vaš finančni vložek v prodajo in trženje Skozi strateško svetovanje in interaktivno delavnico boste izvedeli, kako vsako leto zastaviti in posodobiti vašo tržno strategijo. Hkrati pa bomo naredili enostaven, pregleden in učinkovit načrt trženja, ki ga boste lahko uporabljali vsak dan!

Zaposleni podjetja bodo na praktičnih primerih spoznali kako takšno strategijo pripraviti, tako da jo bodo zmožni vsako leto pripraviti tudi sami.