S prvim računom se vse šele začne!

Nizke cene in inovativni izdelki so premalo, danes šteje največ vaš odnos do stranke.

Vsi si želimo zvestih strank, ki bodo dolgo z nami. Pa veste, da je servis strank najdonosnejši tržni kanal, ki vam prinese več, kot katerakoli promocijska aktivnost? Potrebno ga je samo dobro organizirati, zaposlene naučiti, kako info klice spremeniti v prodajo, stranke obdržati in redno večati nakup.

S prvim računom se vse šele začne!

Nizke cene in inovativni izdelki so premalo, danes šteje največ vaš odnos do stranke.

Vsi si želimo zvestih strank, ki bodo dolgo z nami. Pa veste, da je servis strank najdonosnejši tržni kanal, ki vam prinese več, kot katerakoli promocijska aktivnost? Potrebno ga je samo dobro organizirati, zaposlene naučiti, kako info klice spremeniti v prodajo, stranke obdržati in redno večati nakup.

KUPČEVA IZKUŠNJA NAKUPOVANJA

Vsaka kontaktna točka s podjetjem šteje!

Kupčeva izkušnja zajema prav vsak stik z vami, od parkiranja, nasmeška in pozdrava varnostnika, pa vse do hvala in nasvidenje. Vloga vseh, ki delamo v podjetju je, da znamo prisluhniti in reševati izzive naših strank, saj le-te so vir naših prihodkov. Ste se kdaj vprašali, koliko priložnosti zamujate, ker ne znajo vaši tržniki razmišljati za stranke, jim ponuditi dodaten izdelek, rešitev za njihov problem? Ali veste, da lahko do 50 % strank obdržite, četudi želijo naročeno stornirati? Z jasno strukturo klica, aktivnim poslušanjem in pozitivnim pristopom je lahko komunikacija tudi še z najbolj zahtevnimi strankami zadovoljivo rešena.

KUPČEVA IZKUŠNJA NAKUPOVANJA

Vsaka kontaktna točka s podjetjem šteje!

Kupčeva izkušnja zajema prav vsak stik z vami, od parkiranja, nasmeška in pozdrava varnostnika, pa vse do hvala in nasvidenje. Vloga vseh, ki delamo v podjetju je, da znamo prisluhniti in reševati izzive naših strank, saj le-te so vir naših prihodkov. Ste se kdaj vprašali, koliko priložnosti zamujate, ker ne znajo vaši tržniki razmišljati za stranke, jim ponuditi dodaten izdelek, rešitev za njihov problem? Ali veste, da lahko do 50 % strank obdržite, četudi želijo naročeno stornirati? Z jasno strukturo klica, aktivnim poslušanjem in pozitivnim pristopom je lahko komunikacija tudi še z najbolj zahtevnimi strankami zadovoljivo rešena.

Delavnica: Strankam prijazen servis strank

KDAJ IN KJE: na sedežu podjetja po dogovoru
Trajanje: 3-4 ure (po dogovoru)
Predvideno štev. udeležencev: optimalno število je do 25

Trening zajema filozofijo, vrednote, pristope h komuniciranju in praktične prijeme za uspešno izvajanje servisa strank – to kar mora obvladati vsak, ki dnevno komunicira s strankami. Usposabljanje bo vključevalo primere, ki veljajo za vaše podjetje.

1,5 ure UVODNO PREDAVANJE z aktivnim vključevanjem udeležencev
Tema: Kakšna je vloga in pravilno izvajanje servisa strank

 • Osnovne naloge servisa strank
 • Načela in odnos do strank
 • Obvezne sestavine dohodnega klica
 • Informativni klici in kako jih preusmeriti v prodajo
 • Reševanje problemov in problematičnih strank
 • Kako stranko obdržati
 • Argumentiranje in ugovori
 • Terjatve in opomini
 • Zaključevanje razgovora in follow up aktivnosti
 • Kriteriji za vrednotenje in analiziranje lastnega prodajnega razgovora

2 uri Praktična delavnica
Tema: Ali znamo stranki ponuditi pravo rešitev?

Najpogostejša napaka agentov v servisu strank, ki to delo opravljajo že nekaj časa je slabo poslušanje strank. Običajno vnaprej predvidevajo, kaj stranka želi in ne znajo aktivno poslušati.

  1. Kako z aktivnim poslušanjem do boljšega razumevanja stališč in problemov sogovornika, kaj lahko storimo za učinkovitejše reševanje problemov strank, izključitev razlogov za odpovedi
  2. Praktični del: analiza razlogov za klic strank, predlog ukrepov reševanja preizkus igra vlog

REZULTAT

Upravljanje uporabniške izkušnje je dejansko najdonosnejši prodajni kanal, pa se tega pogosto sploh ne zavedamo! Z dobro izvedenim servisom strank dvignete prodajo na zaposlenega, prodajo dodatnih izdelkov ter zmanjšate posledice reklamacij in stranke obdržite.

REZULTAT

Upravljanje uporabniške izkušnje je dejansko najdonosnejši prodajni kanal, pa se tega pogosto sploh ne zavedamo! Z dobro izvedenim servisom strank dvignete prodajo na zaposlenega, prodajo dodatnih izdelkov ter zmanjšate posledice reklamacij in stranke obdržite.